Lanaform Việt Nam xin chào quý khách, 

Kể từ tháng 6/2021, Lanaform tiến hành triển khai hình thức bảo hành mới đó là bảo hành điện tử, các sản phẩm đã được đưa ra thị trường trước tháng 6 sử dụng hình thức bảo hành bằng phiếu bảo hành vẫn được chấp nhận bình thường. 

Hai hình thức bảo hành: Phiếu bảo hành & Bảo hành điện tử được sử dụng song song.

Với các sản phẩm khách hàng nhận được có hình thức bảo hành điện tử, để kích hoạt quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới. 

Trân trọng!